Nieuws

Meppel Groen: winnaar tweedaagse Hackathon

Een hackathon is een event waarin groepen van deelnemers strijden om de beste en meest innovatieve oplossingen te bedenken voor strategische vraagstukken. Op 12 en 13 december heeft er een tweedaagse hackathon plaatsgevonden. In deze hackathon hebben studenten en medewerkers van samenwerkende partners van de Regiocampus te weten Drenthe College, NHL Stenden, Windesheim en gemeente Meppel zich gebogen over “Welke
factoren de leefbaarheid en de levendigheid de binnenstad van Meppel over 15 jaar beïnvloeden?”

In de binnenstad van Meppel is altijd wat te beleven. Er zijn leuke winkels, gezellige horeca en veel verschillende evenementen. Onze binnenstad is daarmee echt het warme hart van Meppel. De binnenstad is echter ook volop aan het veranderen.

De werkgroep die met het winnende idee is gekomen hebben zich gericht op een toekomstige binnenstad waarbij ‘groen’ en ‘delen’ als basis wordt genomen. De werkgroep heeft groot gedacht en heeft grote steden zoals Berlijn als voorbeeld genomen. Meer groen in de stad door middel van het creëren van groene zones waar verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten en samenkom. Daarnaast is er meer groen aan huizen en panden te vinden en ook het NS station van Meppel wordt uiteindelijk omgetoverd tot één groene oase. Overdekte winkelcentra worden aantrekkelijker en levendiger gemaakt. Winkelcentra zijn niet langer plekken waar simpelweg doorheen gelopen wordt, maar waar gewerkt, ontmoet, gechilld en gecreëerd gaat worden door verschillende doelgroepen. En ook in deze winkelcentra krijgt het thema ‘groen’ uiteraard een centrale plek.

Tekst/foto Regio Campus