Natuur

Meer zeldzame bloemen in De Weerribben

Staatsbosbeheer heeft in De Weerribben de afgelopen maanden een herstel uitgevoerd van een aantal natte hooilanden. Hierdoor krijgen zeldzame bloemen en orchideeën meer ruimte om te groeien. Deze werkzaamheden zullen de komende winter verder worden uitgevoerd. De Weerribben is een waterrijk gebied en kent vele natte hooilanden. Kenmerkend van natte hooilanden zijn de prachtige en zeldzame bloemen zoals de Gewone Dotterbloem en Bleke Zegge, maar ook orchideeënsoorten zoals Rietorchis en Welriekende nachtorchis. Daarnaast komen de vlinder Zilveren Maan en moerassprinkhaan in natte hooilanden voor.

Bij het herstel van natte hooilanden schraap je de bovenste centimeters er af om er voor te zorgen dat water weer bereikbaar is voor het bovenste deel van de hooilanden. Hierdoor kan op verschillende momenten in het jaar het grasland onder water staan. Het schrapen van de toplaag van de natte hooilanden wordt gedaan met een kraan en er wordt ongeveer 15 hectare hersteld. De vergraste delen worden afgeschraapt en aangrenzende bloemrijke natte hooilanden zorgen doormiddel van zaadverstuiving dat er ook op de geschraapte natte landen bloemen gaan groeien.

RTV Meppel/foto Philip Friskorn: toekomstbeeld natte hooiland