Regio

Meer mensen willen verhuizen

Maar kunnen geen woning vinden! In 2021 zeiden bijna 900 duizend mensen dat ze wel wilden verhuizen, maar geen woning konden vinden. Dat waren er ruim twee keer zo veel als in 2015. Vooral jongeren die bij hun ouders wonen (13 procent) en alleenwonenden onder de veertig (12 procent) gaven aan wel te willen maar niet te kunnen verhuizen. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse van het WoonOnderzoek Nederland (WoON).

Het WoON is een driejaarlijkse enquête van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het aantal respondenten varieerde van 47 duizend in 2021 tot 69 duizend in 2012. In de enquête is volwassenen onder andere gevraagd of zij binnen twee jaar willen verhuizen. In 2021 zei 11 procent beslist te willen verhuizen, 23 procent wilde misschien verhuizen. Deze percentages zijn sinds 2012 vrij stabiel. De groep die wel wil verhuizen maar niets kan vinden verdubbelde ruim.

In 2015 gaf bijna 3 procent van de respondenten dat antwoord, in 2021 ruim 6 procent. Dat komt neer op een toename van bijna 400 duizend mensen in 2015 tot bijna 900 duizend in 2021.

CBS/ foto Shutterstock