Nieuws

Maak de eigen omgeving groener

Steeds meer inwoners van Drenthe helpen mee aan het vergroten van de biodiversiteit in de eigen omgeving. Dit doen zij met behulp van de subsidieregeling ‘Groene bewonersinitiatieven’ van de provincie Drenthe.

Met de subsidie kunnen inwoners samen met buurtbewoners maatregelen nemen in het openbaar groen. In totaal is er € 50.000,- beschikbaar. Gedeputeerde Henk Jumelet: “We zien dat steeds meer mensen zich bewust zijn van het belang van biodiversiteit in hun eigen buurt. De afgelopen jaren zijn er al mooie initiatieven ontstaan. Zo realiseerde een groep bewoners uit Drouwen een natuurparkje. Ze plaatsten onder andere een groot insectenhotel en zaaiden wilde bloemenmengsels in ter bevordering van de biodiversiteit. “

Jumelet vervolgt: “Wij ondersteunen en stimuleren dat nog meer bewoners samen de handen uit de mouwen steken en daarmee de eigen omgeving mooier maken én de biodiversiteit verbeteren.” Aanvragen via de website van de provincie.

Foto Pixabay