Leg laatste levensfase vast bij de huisarts

Waarom bereiden we ons wel goed voor op allerlei belangrijke gebeurtenissen in ons leven, zoals een geboorte, een huwelijk of de aankoop van een huis, maar vaak niet of nauwelijks op onze laatste levensfase? Deze vraag lag aan de basis van de publiekscampagne ‘Voorbereiding Laatste Levensfase’, die ruim een jaar geleden begon. Medio 2020 had 28% van de kwetsbare 75-plussers in Drenthe hun wensen over de laatste levensfase besproken en vastgelegd bij de huisarts. Inmiddels geldt dat voor bijna 50%, zo blijkt uit het huisartsen informatiesysteem.

“Natuurlijk zijn we blij met het feit dat nu bijna de helft van alle kwetsbare 75-plussers in Drenthe actief is gaan nadenken over de laatste levensfase”, vertelt projectleider Jaap te Velde, werkzaam bij Dokter Drenthe. “Maar dit betekent tegelijkertijd, dat de andere helft daar kennelijk nog niet mee bezig is. En dat leidt in de praktijk soms tot ongewenste situaties. Denk aan onnodige bezoeken aan de spoedeisende hulp, onnodige opnames in het ziekenhuis, maar ook de wens waar te willen overlijden. Informatie http://www.voorbereidinglaatstelevensfase.nl/

RTV Meppel/ foto Shutterstock (ter illustratie)