Natuur

Landschapsherstel in Koekange-Koekangerveld

Particulieren en agrariĆ«rs gaan dit najaar op 50 locaties in Drenthe landschapselementen herstellen en erven opknappen. De helft van deze locaties ligt in het gebied Koekange-Koekangerveld, de andere helft verspreid in Drenthe. In totaal planten particuliere grond- en erfeigenaren en agrariĆ«rs in Drenthe 12.750 stuks bosplantsoen, 79 laanbomen en 140 fruitbomen aan.

De aanplant van bosplantsoen, laan- en fruitbomen in het gebied Koekange-Koekangerveld zorgt voor herstel van het waardevolle slagenlandschap. Dit landschap kenmerkt zich door smalle, langgerekte percelen die van oost naar west lopen met aan weerszijden elzensingels en hakhoutbosjes. Het is een uniek gebied omdat de percelen/slagen deels in laagveen liggen en deels op zandgrond.

De boerenerven waren van origine sober en functioneel en werden gekenmerkt door boomgaarden, meidoornhagen, knotlindes, bomenrijen, huisbrinken en houtsingels. Helaas is dit streekeigen karakter in de loop van de tijd deels verloren gegaan.

nmfdrenthe.nl