Cultuur

Kwaya uit Most komt op festival Mariakerk Meppel speelt

Het was lange tijd onzeker of het schoolkoor Kwaya uit Most zou kunnen optreden tijdens het festival Mariakerk Meppel speelt (5-9 oktober). Gelukkig kwam er onlangs groen licht voor Kwaya. Zij verzorgen een optreden tijdens het festival op zaterdagmiddag 8 oktober, aanvang 14.30 uur. De organisatie van het festival Mariakerk Meppel speelt vroeg vorig jaar al bij de Stichting Stedenband Most-Meppel naar de mogelijkheden van een uitwisseling.
Inmiddels bestaat er al ruim twaalf jaar een regelmatige samenwerking

Die samenwerking is tussen de stichting Stedenband Most-Meppel en de Vissy Odborna Skola, de school voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs, waarvan het schoolkoor Kwaya deel van uitmaakt. Een van de drijvende krachten achter de stichting is Bart van den Dolder. Dankzij zijn inspanningen kan Meppel het schoolkoor uit Most ook dit jaar weer met open armen ontvangen. In 2017 maakten burgemeester Richard Korteland en Jan Paparega, burgemeester van Most kennis met elkaar. Aanleiding destijds was de viering van het 500-jarig bestaan van de Maria Hemevaartkerk in Most.

Het is dus bijzonder dat juist tijdens het aanstaande festival van de Grote of Mariakerk in Meppel de banden met Most kunnen worden aangehaald. Of burgemeester Jan Paparega deel uitmaakt van het gezelschap uit Most is op dit moment nog niet duidelijk. De kosten voor het verblijf in Meppel worden gedragen door de Stichting Stedenband Most en de Stichting Orgelconcerten Meppel, waaronder het festival valt. Voor meer informatie over het festival zie https://www.mariakerkmeppelspeelt.nl/

Foto Kwaya Most