Kerstnachtdienst op Kerstavond in het Wilhelminapark

Op kerstavond, zaterdag 24 december organiseert de Vrije Evangelische Gemeente in Meppel een sfeervolle kerstnachtdienst. De Kerstnachtdienst wordt gehouden in het Wilhelminapark, nabij het hertenkamp en begint om 21.00 uur. Medewerking wordt verleend door Henk van Dam, voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente en Christelijke Muziek Vereniging De Bazuin. De lezing van het kerstevangelie wordt verzorgd door Wethouder van Ulzen.

In een sfeervolle kerstambiance van fakkels, vuurkorven en kerstverlichting is er samenzang van bekende kerstliederen en een korte kerstoverdenking n.a.v. het geboorteverhaal van Jezus. Thema van de kerstnachtdienst is dit jaar: “Midden in de winternacht”. De dienst duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk of Glühwein en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De organisatoren van de kerstnachtdienst zijn blij dat het na twee jaar weer mogelijk is om dit kerst-evenement in de open lucht te organiseren. “In 2020 en 2021 hadden we een online variant van de kerstnachtdienst maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met een event als dit”, aldus de organisatie van deze kerstnachtdienst.

Het park is een bijzondere en sfeervolle entourage voor een dienst in de kerstnacht. Al meer dan 15 jaar komen honderden mensen op kerstavond naar deze plek om de geboorte van Jezus te vieren. En dat is precies ook de reden dat de VEG ervoor kiest om op kerstavond niet in een (kerk)gebouw maar in de open lucht samen te komen. “We willen juist op kerstavond de drempel om een kerstdienst bij te wonen zo laag mogelijk maken en liefst helemaal wegnemen”, aldus een woordvoerder van de VEG.

Vandaar de keuze voor een dienst in het park. Het jaarlijks massale toestroom van mensen onderstreept de laagdrempeligheid die de VEG nastreeft en laat zien dat met de organisatie van deze kerstnachtdienst tegemoet gekomen wordt aan de behoefte van heel veel Meppelers om op deze manier de geboorte van Jezus samen te vieren. Iedereen is van harte uitgenodigd om er ook dit jaar weer bij te zijn.

VEG/ Foto Arjan Tien