Adventsavond “Geef licht” op 21 december a.s.

Na een gedwongen stop van twee jaar heeft de adventscommissie weer een traditionele adventsavond voorbereid. De avond vindt plaats op woensdag 21 december 2022 in de Samenstroom.

Zij nodigen u van harte uit deze viering bij te wonen. Vanaf 19:30 uur staat de koffie met een kerskransje klaar in de foyer van de Samenstroom. De avond begint om 20:00 uur en eindigt ongeveer om 21:30 uur. De liturgie wordt op de beamer weergegeven.

Aan de avond werken mee het christelijk gemengd koor Comm nu met Sangh uit Wanneperveen onder leiding van Johannes Lopers. Margreet van Dorsten verzorgt de muzikale begeleiding van het koor. Hendrik Snel begeleidt op het orgel de samenzang en verzorgt een korte orgelimprovisatie. Lydia Veninga draagt enkele passend adventsgedichten voor en pastor Harm Feijen spreekt een korte meditatie uit rond het thema Geef licht.

Een prachtige avond in kerstsfeer, waarbij iedereen van harte welkom is. Zegt het aan buren, familie en vrienden…
De toegang is gratis, maar wel is er een deurcollecte voor bestrijding van de kosten.

Tekst Adventscommissie/ foto Pexels Anna Shvet