Nieuws

Jong in Meppel: Gemeenteraad in gesprek met de jeugd

Moet de jeugd een eigen stem hebben in Meppel? Die vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst Jong in Meppel van afgelopen woensdagavond. VVD Meppel en de ChristenUnie organiseerden gezamenlijk deze bijeenkomst met als doel de gemeenteraad kennis te laten maken met de jongeren van Meppel en te inventariseren of er behoefte was aan het instellen van een jongerenraad. De zaal was gevuld met circa 35 aanwezigen, waarvan zeker de helft jeugd was. De inspiratiebijeenkomst werd gehouden in de aula van het Greijdanus College.

Tijdens de avond werd input verzameld over de behoeften van de jongeren in Meppel. Onder meer een jongerencentrum, veiligheid in de stad, drugsgebruik en de behoefte aan betaalbare woningen voor starters kwamen aan bod. De jeugd kreeg de kans om te vertellen wat zij belangrijk vinden en wat er verbeterd kan worden. De aanwezige raadsleden luisterden aandachtig naar wat de stemmers van de toekomst te vertellen hadden. Ook waren er presentaties van de Jongerenraad Staphorst en de Jongeren Adviesraad Drenthe. Daarnaast verzorgde de 16-jarige Mats Pot uit Meppel een pitch over zijn festival Riverside op 15 juli op Bleekerseiland.

Belangrijk
Medeorganisator Liselot Raat van VVD Meppel was enthousiast na afloop van de bijeenkomst. Zij zet zich al langer in voor de jeugd en heeft eerder samen met SteM en D66 het coalitieakkoord voor de jeugd georganiseerd. “Dit is een logisch vervolg op die actie”, vertelt ze. “Ik zit zelf in de Jongeren Adviesraad Drenthe en zie hoe belangrijk het is om richting Provinciale Staten kenbaar te maken hoe de jongeren over bepaalde zaken denken. In andere gemeenten is al een Drentse jongerenraad en ik wil graag dat deze er ook in Meppel komt.”

Ook de ChristenUnie is al langer bezig met nadenken over een jongerenraad. Raadslid Gert Stam: “Daarom het plan opgevat om te onderzoeken of daar behoefte aan is en wat zo’n raad dan moet doen. Ik ben blij dat de Jongerenraad Staphorst vanavond heeft verteld wat zij doen. Daar kunnen we van leren en we zijn van plan om volgende maand een voorstel in te dienen om ook in Meppel met een jongerenraad te starten.”

Behoefte
Het is duidelijk dat er behoefte is aan meer contact tussen de jeugd en de gemeenteraad. Een jongerenraad kan hierin een belangrijke rol spelen en zorgen dat de stem van de jeugd beter gehoord wordt. De VVD en ChristenUnie gaan met deze input aan de slag en hopen snel met een concreet voorstel naar de gemeenteraad te komen.

Tekst/foto aangeleverd