Nieuws

Jeugdappel in het Rosarium van het Wilhelminapark

De leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen in de gemeente Meppel komen zaterdagochtend 13 april om 9.00 uur voor het jaarlijkse Jeugdappel bijeen in het Rosarium van het Wilhelminapark. Het jeugdappel is ter herdenking van de bevrijding van Meppel. In het Rosarium leggen leerlingen Geeske Deinum en Stijn Kollen van De IJsvogel en De Akker samen met loco-burgemeester Robin van Ulzen kransen bij het Verzetsmonument en bij het Monument voor de Canadese bevrijders van het Toronto Scottish Regiment. Twee andere scholieren van De IJsvogel en De Akker, Mats van Grinsven en Hannah Selles, declameren een zelfgemaakt gedicht. 

Tijdens het Jeugdappel wordt eerst de Nederlandse en vervolgens de Canadese vlag gehesen door leden van Scouting Meppel. De loco-burgemeester houdt vervolgens een toespraak. Daarna wordt met muzikale begeleiding van De Bazuin het Wilhelmus gezongen. De leerlingen leggen tijdens het traditionele defilé bloemen bij beide monumenten in het Rosarium.

Prominent aanwezig zijn afgevaardigden van de 43 Gemechaniseerde Brigade Koninklijke Landmacht uit Havelte. Het Jeugdappel staat onder leiding van het Comité 4 en 5 mei met als voorzitter burgemeester Korteland. Hij is bij het Jeugdappel afwezig wegens een handelsmissie naar China.

De organisatie houdt rekening met minder leerlingen dan in voorgaande jaren in verband met sportieve verplichtingen van de jeugd op zaterdagochtend. De hoop is gevestigd op de ouders die hun kinderen vergezellen naar het Jeugdappel.

Tekst Comité 4 en 5 mei /foto Daan Prest (foto 2023)