Kerk

Jaarlijkse Stiltekring in Ruinerwold

Jaarlijks organiseert PAX, de grootste vredesorganisatie van Nederland, de Vredesweek. Dit jaar is het Vredesweek van zaterdag 16 t/m zondag 24 september 2023. Op de eerste dag van de Vredesweek om 12.00 uur vormden op een aantal plaatsen in Nederland mensen een Stiltekring om zo samen stil te staan voor de vrede. Deze Stiltekringen zijn een statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflicten te stoppen. In stilte wordt solidariteit betuigd met mensen die lijden als gevolg van geweld. Er wordt aandacht gevraagd voor geweldloos verzet, steun voor democratiseringsbewegingen en leven in vrede en vrijheid.

Ook bij de middeleeuwse Bartholomeuskerk op Blijdenstein bij Ruinerwold was er een Stiltekring, dit jaar onder de Apostelboom. De Hervormde Gemeente van Ruinerwold en de Oecumenische Gemeente Meppel verzorgden de organisatie daarvan. Rondom de stilte van een kwartier klonken woorden van een gedicht, was er fluitspel en waren de kerkklokken te horen. Ter afsluiting was er gelegenheid om na te praten. Er waren bijna twintig mensen op de Stiltekring in Ruinerwold afgekomen. Deelnemers gaven aan met name de stilte als weldadig en verbindend te hebben ervaren.

Tekst/foto Jannie Schalen Oecumenische Gemeente Meppel