Nieuws

Informateurs kunnen aan de slag in Meppel

Met het aanwijzen van Alberto Boon en Klaas Smidt als informateurs worden de eerste stappen gezet om tot een nieuw gemeentebestuur te komen. Zij zullen de gesprekken gaan voeren die nodig zijn om overeenkomsten, struikelblokken en raadsonderwerpen te inventariseren. Dit moet leiden tot een advies aan de politieke partijen in Meppel voor de volgende stap: het vormen van een nieuwe coalitie en college van burgemeester en wethouders. Na de inventarisatie zullen de informateurs met een advies komen over het vervolgproces, zoals de wijze waarop de formatie kan plaatsvinden en welke samenwerkingen kansrijk zijn. De beoogde oplevering van het advies in de vorm van een rapportage zal naar verwachting eind maart aan de gemeenteraad en politieke partijen gestuurd worden.