Huurdersverenigingen en Woonconcept sluiten een woonlastenakkoord

Afgelopen dinsdag was een bijzondere dag voor Woonconcept en de betrokken huurdersverenigingen. Met elkaar zetten zij hun handtekening onder een woonlastenakkoord. Een mooi resultaat na een periode waarin met elkaar goed is nagedacht over meerjarige afspraken om woonlasten betaalbaar te houden voor huurders.

Een goede balans
Woonconcept werkt aan het gewaagde doel: alle bewoners zijn trots op hun thuis. Huurdersverenigingen spelen daar een grote rol in, zij zijn de stem van de huurders in gesprekken met de woningcorporatie. Bij de gemaakte afspraken is gezocht naar een balans: wat is het beste voor de portemonnee van bewoners en wat houdt Woonconcept financieel gezond? “Kwaliteit en prijs van de woningen raken door het nieuwe akkoord wat ons betreft meer in evenwicht. Daarnaast is het met dit akkoord mogelijk om met een beperkt inkomen toch in een goede woning te wonen”, Bert Robbe, voorzitter van Huurdersvereniging Meppel.

Woonlasten: meer dan de huurprijs alleen
“We kijken met elkaar naar woonlasten, dat gaat om meer dan alleen huurprijs. Energiekosten zijn een groot onderdeel van de totale woonlasten en daar hebben wij als woningcorporatie ook invloed op. We verduurzamen onze woningen zo snel als mogelijk, zodat de energieverbruiken blijvend lager worden en bewoners daar minder geld aan kwijt zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn. In ons geval betekent dit dat we niet alleen woningen bij moeten bouwen, maar ook dat de huren niet te hoog mogen worden. Voor zowel nieuwbouw als het realiseren van de verduurzaming, zijn voldoende inkomsten nodig”, zegt Marten van Ittersum, portefeuillemanager van Woonconcept.

Kleine portemonnee, lagere woonlasten
Nieuw, sinds 1 januari, is de mogelijkheid tot huurprijsverlaging bij nieuwe verhuringen. Woonconcept vindt het belangrijk dat er in elke gemeente waarin zij actief zijn, genoeg huurwoningen zijn in verschillende huurprijscategorieën. Door huurprijsverlaging te geven, kan iemand met een lager inkomen toch reageren op een duurdere woning. Zo komen er meer woningen beschikbaar met lagere huurprijzen voor diegene die dat nodig heeft. Maar wordt die woning verhuurd aan iemand met een wat hoger inkomen? Dan is er geen huurprijskorting van toepassing en geldt de gewone huurprijs. Zo hebben bewoners met een kleinere portemonnee lagere woonlasten, dan bewoners met een wat hoger inkomen. Woningzoekenden zien, ingelogd bij Thuiskompas, de site waarop Woonconcept de woningen verhuurt, wat de voor hen geldende huurprijs is.

Foto Woonconcept