Natuur

Het Drentse Landschap lanceert Natuurfonds Drenthe

In navolging van Landschap Noord-Holland en het Groninger Landschap lanceert Het Drentse Landschap een natuurfonds; Natuurfonds Drenthe. Het Drentse Landschap maakt zich al meer dan 85 jaar sterk om waardevolle Drentse natuur, landschap en erfgoed blijvend te beschermen. De natuur staat echter steeds meer onder druk. De Stichting heeft het Natuurfonds Drenthe opgericht met als doel grond aankopen, inrichten als natuur en behouden voor de toekomst.

De laatste 50 jaar is de druk op de natuur steeds maar groter geworden. Het is voor het welzijn van mens en dier belangrijk dat de natuur in Drenthe wordt uitgebreid en dat we bestaande natuur veiligstellen. Alleen samen kunnen we de druk op de natuur verlagen en de biodiversiteit verhogen. Dat is de reden dat Het Drentse Landschap, in navolging van succesvolle initiatieven van collega landschappen, het Natuurfonds Drenthe heeft gelanceerd.
Het eerste project waar Het Drentse Landschap via dit fonds hulp voor vraagt is het Westersche Veld.

Foto Paulien Zomer