Regio

Herstel Drentse arbeidsmarkt in loop v. 2021 en 2022

In mei nam de WW in Drenthe verder af met 9,3 procent. Ook lag het aantal WW-uitkeringen lager dan vorig jaar. De economie toont zich veerkrachtig en lijkt zich te herstellen van de coronacrisis. Maar het herstel is nog onzeker en werkt met enige vertraging door op de arbeidsmarkt. Volgens de UWV Arbeidsmarktprognose neemt in 2021 het aantal gewerkte uren weer toe. Het herstel van het aantal banen is in Drenthe naar verwachting in 2022 zichtbaar. Eind mei telde Drenthe 6768 WW-uitkeringen. Dat is 2,7 proc. van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in mei af met 697 uitkeringen, -9,3 proc. ten opzichte van vorige maand. De WW daalde in mei in vrijwel alle sectoren. Vooral in de uitzendsector nam het aantal WW-uitkeringen af. Ook in alle leeftijdscategorieën was sprake van een daling van de WW, maar het sterkst onder jongeren tot 27 jaar. Sinds vorige maand ligt het aantal WW-uitkeringen ook weer lager dan een jaar eerder. In mei 2020 waren nog 8841 uitkeringen. Dat aantal is 23,7 procent lager in mei 2021, -2073 uitkeringen.

Foto: UWV