Helft van zieke mensen: cliënten ondersteuner wat is dat ?

Landelijk weet de helft van zieke mensen niet van bestaan cliëntondersteuner. Gaat dat in Meppel beter?

De cliëntondersteuner is een gratis dienst die elke gemeente aanbiedt om mensen te helpen bij een zorgvraag. Toch wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt. Vijftig procent van de patiënten en de zorgprofessionals weet niet eens dat de dienst bestaat. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Cliëntondersteuning is al sinds 2007 wettelijk geregeld en helpt mensen gratis. Als iemand bijvoorbeeld een hulpmiddel zoals een scootmobiel of rolstoel nodig heeft, dan kan de cliëntondersteuner bemiddelen bij de gemeente.

De ondersteuner is onafhankelijk en adviseert mensen over de regelingen voor zorg en ondersteuning (WMO en WLZ), die soms heel complex zijn. Een cliëntondersteuner die meedenkt over welke wetten en regels gelden ontlast mensen, zeker degenen met complexe zorgvragen.

Situatie in Meppel

In 2020 hebben 220 inwoners van de gemeente Meppel gebruik gemaakt van cliëntondersteuning. De gemeente is hier tevreden over, ook omdat direct contact met cliënten moeilijker was vanwege corona.

Sinds 1 januari 2020 is er in gemeente Meppel een samenwerking tussen vier partijen die onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden in Meppel. Dit zijn MEE Drenthe, Thuis in Cliëntondersteuning, WelzijnMensenwerk en Zorggroep Noorderboog. Iedere partij biedt Cliëntondersteuning, maar heeft zo zijn eigen expertise op het gebied van specifieke doelgroepen. Dit geeft inwoners keuzevrijheid bij wie ze de ondersteuning af willen nemen.

Bekendheid kan beter

Mensen worden meestal door zorgprofessionals gewezen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning, waarbij de netwerkpartners ook onderling naar elkaar doorverwijzen als de inwoner daar beter geholpen kan worden. “Gaat het om mensen met een beperking dan is MEE bijvoorbeeld een prima partij. Gaat het om ouderen dan is dat Noorderboog”, licht de gemeente toe. “Daarnaast kunnen inwoners zelf ondersteuning aanvragen via de website van de gemeente. En bij huisartspraktijken ligt voorlichtingsmateriaal.”

Om de bekendheid te vergroten en de samenwerking in Meppel te bevorderen vindt veel onderling contact plaats met casemanagers, wmo-consulenten en tijdens gezamenlijke kenniscafés. “Natuurlijk kan bekendheid altijd beter, maar overall zijn we niet ontevreden in Meppel”, aldus de gemeente.

Kan verschil maken

Een goede cliëntondersteuner kan veel verschil maken, stelt de Patiëntenfederatie. “Als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit en je verhuist naar een andere gemeente, dan moet die rolstoel daar opnieuw worden aangevraagd als hulpmiddel”, vertelt een woordvoerder. “Een goede cliëntondersteuner onderhandelt dan met de gemeenten en regelt dat de zorgvrager niet weken op zijn of haar nieuwe rolstoel moet wachten.”

Van de mensen die wel contact hebben gehad met een cliëntondersteuner geeft 70 procent aan zich voldoende geholpen te voelen, aldus het RIVM.

Foto Pixabay