Herdenkingsconcert 2023 in verbouwde “Samenstroom”

Traditioneel was er aansluitend op de herdenkingsplechtigheden op 4 mei het Herdenkingsconcert 2023. Het concert vond plaats in de verbouwde “Samenstroom” aan de Groenmarkt. Dit jaar werkten mee het Meppeler Mannenkoor, zangeres Anique van Büseck en pianist Coen Manche. Burgemeester Richard Korteland en voorzitter Richard Spraakman van de Vereniging van Oud-Indiëgangers hielden een toespraak en stadsdichter Justin Westera declameerde een gedicht. Het concert was gratis toegankelijk.

RTV Meppel/ foto Arjan Tien