Herdenkingsconcert 2023 in de Samenstroom

In De Samenstroom aan de Groenmarktstraat begint om 21.00 uur het traditionele Herdenkingsconcert van Stichting Joods Monument. Daaraan werken dit keer het Meppeler Mannenkoor, zangeres Anique van Büseck en pianist Coen Manche. Burgemeester Richard Korteland en voorzitter Richard Spraakman van de Vereniging van Oud-Indiëgangers houden een toespraak en stadsdichter Justin Westera declameert een gedicht. Het Herdenkingsconcert wordt uitgezonden vanuit De Samenstroom via de site https://www.pgmeppel.nl/

RTV Meppel/foto Arjan Tien