Nieuws

‘Helft van veeboeren moet stoppen of krimpen’

Uit berekeningen van het ministerie van Financiën blijkt voor het eerst hoeveel boerenbedrijven geraakt worden door de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de gegevens zullen 11.200 boerenbedrijven moeten stoppen en moeten nog eens 17.600 boeren hun veestapel fors inkrimpen, met een derde tot bijna de helft.

De berekeningen maken voor het eerst inzichtelijk hoe hard de agrarische sector (in totaal zo’n 40.000 tot 50.000 boerenbedrijven met vee) wordt geraakt door de stikstofplannen van het kabinet, meldt NRC. Het ministerie van Financiën publiceerde een groot aantal interne stukken op verzoek van de Tweede Kamer, nadat de krant eerder schreef over het bestaan van de berekeningen door Financiën.

Sluimerend conflict
De stukken leggen een sluimerend conflict bloot tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), dat het voortouw neemt in de stikstofaanpak, en het ministerie van Financiën, dat waakt over de kosten. De stikstofaanpak in het coalitieakkoord van Rutte IV wordt gezien als ‘de LNV-aanpak’: er is veel geld beschikbaar om boeren uit te kopen of hun bedrijven te innoveren zodat ze minder stikstof uitstoten, maar er moet zo min mogelijk dwang worden toegepast.

Het ministerie van Financiën is het met die strategie niet eens en heeft daarom de afgelopen maanden herhaaldelijk geprobeerd het kabinet op andere gedachten te brengen. Dat werd gedaan door de kosten en uitwerking van het uitgestippelde beleid in beeld te brengen.

Foto Pixabay