Nieuws

Heeft u de energietoeslag al aangevraagd? Doe het snel!

Veel mensen maken zich zorgen over hun energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er daarom de energietoeslag van € 1.300. Maar nog niet iedereen die hier recht op heeft, heeft dit bedrag al aangevraagd. Wat moet u doen om deze toeslag toch te krijgen?

De energietoeslag is er voor mensen die een laag inkomen hebben. Bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering of alleen AOW. Zij krijgen de energietoeslag automatisch. Geldt dat voor u? Dan hoeft u dus niets te doen. Ga wel na of u de toeslag heeft ontvangen. Maar ook als u betaald werk hebt, kunt u een laag inkomen hebben. Is dat het geval? Vraag dan nog dit jaar de energietoeslag zélf aan bij uw gemeente.

Voor wie is de energietoeslag?
Maar wat is een laag inkomen? Voor alleenstaanden tussen 21 en 65 jaar is dat ongeveer € 1.300 per maand. Voor samenwonenden of gehuwden tussen 21 en 65 jaar ongeveer € 1.900 per maand. Voor gepensioneerden zijn de bedragen iets hoger. Ongeveer € 1.450 voor alleenstaanden en ongeveer € 1.970 voor samenwonenden of gehuwden. Sommige gemeenten houden iets lagere of hogere bedragen aan. Op de website van uw gemeente vindt u welke bedragen in uw gemeente gelden.

Nog niet gedaan? Vraag het aan!
In de meeste gemeenten kunt u de energietoeslag nog aanvragen tot eind 2022. Maar er zijn ook gemeenten die de loketten voor de aanvraag eerder sluiten. Vraag de toeslag daarom snel aan, als u dit nog niet gedaan hebt.

Hulp bij de aanvraag
“Ik kan mij voorstellen dat u graag hulp krijgt bij de aanvraag. Of om na te gaan of u deze toeslag krijgt. Dat kán. Er zijn mensen om u te helpen. In de eerste plaats bij uw gemeente. Maar ook bij vrijwilligersorganisaties, het buurthuis of de bibliotheek. Vraag deze toeslag hoe dan ook aan, hij is er voor u! En wijs andere mensen in uw omgeving op deze mogelijkheid. Het is enorm belangrijk dat mensen krijgen waar zij recht op hebben. Zeker in deze moeilijke tijd.”

Geen gevolgen voor uitkering of andere toeslagen
De energietoeslag telt niet mee voor uw inkomen. De toeslag heeft dus geen gevolgen voor uw uitkering. Dat is ook zo voor andere toeslagen en regelingen. Heeft u recht op de toeslag? Dan mag u de toeslag houden. Vraagt u de toeslag van € 1.300 daarom aan als u dit nog niet heeft gedaan.

Heeft u hulp nodig? Of kunt u anderen helpen?
Voor sommige mensen is het aanvragen ingewikkeld. Lukt het u niet? Dan kunt u bij uw gemeente terecht. Maar wellicht kan ook een familielid, een vriend of iemand bij een buurtvereniging helpen. Kent u mensen die mogelijk recht hebben op de energietoeslag? Vraag hen dan of zij de energietoeslag al hebben gekregen of aangevraagd. En bied eventueel uw hulp aan bij de aanvraag.

Meer informatie?
• Bij uw gemeente: ga naar de website van uw gemeente en zoek op ‘energietoeslag’.
• Waar heeft u allemaal recht op? Bereken het via www.berekenuwrecht.nibud.nl
• Heeft u geldzorgen? Kijk op www.geldfit.nl
• Heeft u nog vragen over de energietoeslag? Kijk op www.rijksoverheid.nl en zoek op ‘energietoeslag’.

Tekst/foto Maatschap voor Communicatie