Nieuws

Groepsgewijze diabeteszorg bij Spectrum Medisch Centrum

Diabetes type 2 kan ingewikkeld zijn en roept veel vragen op. Gezonder leven is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Bij Spectrum Medisch Centrum in Meppel bieden ze CenteringDiabetes. “Ik had nooit gedacht dat je zoveel van elkaar kunt leren.”

Op een dinsdagochtend in juni vindt de zesde CenteringDiabetes-bijeenkomst plaats. De deelnemers meten bij binnenkomst hun bloedsuikerwaarden en maken een praatje met praktijkondersteuners Christa Kooiker en Marjan Mulder. De meeste deelnemers kregen in het afgelopen jaar de diagnose diabetes type 2. “De eerste acht maanden waren zo lastig”, vertelt Naïma. “Sinds deze bijeenkomsten gaat het beter.” 

De twee uur durende bijeenkomst verloopt vlot en iedereen doet actief mee. Buurtsportcoach Liane van Elp vertelt over de bewegingsmogelijkheden in Meppel. “Hoe lang zijn die scootmobieltochten?”, vraagt Alie. Reinoud en Naïma zijn geïnteresseerd in wandelmogelijkheden. Elke dinsdagavond doen zij al mee met de Diabetes Challenge. “Het helpt om een vast moment te hebben en dat je het niet alleen doet”, zegt Reinoud. “Laten we sowieso samen blijven wandelen op dinsdagavond”, besluiten ze.

De deelnemers leren een ‘hyper’ of ‘hypo’ herkennen door klachtenkaartjes bij de juiste termen te leggen. “Veel plassen, dorst, vermoeidheid, hoofdpijn…”, leest Alie de hyper-klachten voor. Christa en Marjan leggen uit bij welke waarden dit gebeurt en wat je moet doen. Gerrie deelt haar ervaring met een hypo: “Het begon met trillen, en ik kon niet meer praten.” De bijeenkomsten bieden ook haar nieuwe kennis en motivatie. “Ik leef al best gebalanceerd en zit veel op de fiets. Na vandaag neem ik me voor om dat te blijven doen.”

De deelnemers wisselen ervaringen uit met medicijnen zoals SGLT-2-remmers. “Let op dat je daar goed bij drinkt”, tipt iemand. “Ja, daar moet ik echt een gewoonte van maken”, reageert een ander. 

CenteringDiabetes bestaat uit zeven bijeenkomsten van twee uur voor acht tot tien patiënten. Binnen deze tijd krijgt men de gebruikelijke medische zorg en ruimte voor uitwisseling over thema’s als leefstijl, beweging, dieet, medicatie en Positieve Gezondheid. De bijeenkomsten worden geleid door twee professionals, zoals een praktijkondersteuner en een diëtist of fysiotherapeut. Interactieve werkvormen en actieve betrokkenheid van de deelnemers zijn kenmerkend voor CenteringDiabetes. Dit programma leidt bij patiënten tot meer inzicht, motivatie en leefstijlverandering bleek uit een onderzoekspilot in 2020 in Spectrum Medisch Centrum in Meppel.

Heeft u diabetes type 2 en interesse om mee te doen? Stuur een e-mail naar centering@spectrummedischcentrum.nl

Cheryl Groen/ foto @Spectrum-2024