Nieuws

Groenmarkt van P-plein naar leefplein

Vorig jaar begin maart ging de Groenmarkt op de schop. Dat gebeurde na jaren van planmakerij en tegenplannen vanuit de Meppeler gemeenschap. Er is heel wat tijd besteed aan kritische beschouwingen van de plannen voor de bebouwing van Kromme Elleboog en Groenmarkt. De bouw van een P-garage aan de Kromme Elleboog. En met name aan de inrichting van de Groenmarkt. Veel ondernemers hadden hier een eigen mening over die overduidelijk tot in de raadszaal naar voren werd gebracht.

De zorgen over het verlies van bereikbaarheid en p-plekken voerden de overhand. In gezamenlijkheid kwam er een plan dat resulteerde de Groenmarkt zoals die er tegenwoordig ligt. Van P-plaats naar leefplein met veel ruimte voor terrassen, groen, zitelementen in de letters Meppel. De aanliggende bedrijven en de Samenstroom, de kerk , zijn goed bereikbaar. Op loopafstand een royale P-garage. De afgelopen dagen was het genieten op de royale luxe terrassen. Straks voegt Restaurant Bakker en de Schenker zich hier nog bij .

Foto Leo de Harder