Nieuws

Gemeenteraad Meppel unaniem voor vluchtelingenopvang

De opvang van vluchtelingen op een boot in Meppel kan rekenen op unanieme steun van de gemeenteraad. Op de raadsvergadering van vanavond waren veel raadsleden dankbaar dat gemeente Meppel zijn verantwoordelijkheid pakt.

Afgelopen vrijdag kreeg Korteland telefoon van de commissaris van de koning met het verzoek om opvangplekken te realiseren omdat er een er is sprake van acute noodsituatie in Ter Apel met schrijnende situaties. “Als mensen op karton slapen roept het bij mij de vraag op: hoe zou ik behandeld willen worden”, aldus Korteland.

Meppel heeft eerst andere locaties aangeboden, maar die zijn door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te klein bevonden. Het COA heeft liever één grotere locatie zodat het personeel niet uitgesmeerd hoeft te worden. Daarom is de mogelijkheid van een boot onderzocht.

De boot komt voor 4,5 maand in Meppel te liggen aan de Paradijsweg, nabij de brandweerkazerne. Dat was de enig mogelijke aanlegplaats. Andere locaties niet in eigendom van de gemeente, hebben niet de juiste bestemming of voldoen niet aan de milieu en geluidseisen.

De boot biedt ruimte aan 98 mensen. Dat maximumaantal zal niet gehaald worden, zegt Korteland omdat er ook slaap- en kantoorruimte gerealiseerd wordt medewerkers en bewakers van het COA. Het aantal vluchtelingen zal dus lager uitvallen.

Wat voor soort mensen (gezinnen, alleenstaanden) naar Meppel komt is onduidelijk. “Daarover kunnen we ook niet onderhandelen met het COA. Het is een noodsituatie. Als het gezinnen zijn moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de veiligheidssituatie van kinderen bij het water, maar dat zijn zaken die het COA moet aanpakken. Zij regelen de veiligheid en is daar ook verantwoordelijk voor”, aldus de burgemeester.

Tijdelijk is tijdelijk
Donderdagavond kwamen twee inwoners naar de raadszaal om zich uit te spreken. Een van hen is ondernemer vlakbij de locatie waar de boot komt te liggen. Hij maakt zich zorgen over het uitzicht en vroeg of zijn vrije uitzicht naar de overkant van het water, waar hij ook een bedrijf heeft, gewaarborgd kan worden. Dat lijkt lastig te realiseren voor de gemeente omdat de boot bijna 100 meter lang is, en 5,5 meter hoog.

Een ander inwoner maakte zich vooral zorgen over de financiële consequenties voor de gemeente. Ook twijfelt hij of het wel echt tijdelijk is. Volgens burgemeester Korteland zijn de zorgen niet nodig. “Het COA betaalt. Meppel wordt direct en indirect niet belast.” Daarnaast is de einddatum van 1 april 2022 is volgens de burgemeester een harde datum. “Tijdelijk is echt tijdelijk. 1 april 2022. De vergunningen lopen af na 1 april, dus na 1 april boot weg. Punt. Zo simpel is het. Na 1 april is de boot ook niet meer voor opvang beschikbaar. Wat mij betreft helder.”

Ondanks de geboden haast wilde Korteland het eerst overleggen met de gemeenteraadsleden. Dat verliep soepel. Er werden ondersteunende woorden uitgesproken door alle fracties en niemand had behoefte aan stemming. Daarmee is het plan unaniem aangenomen. Op 8 november komt de gemeente met nadere toelichting voor alle inwoners.

Foto Googlestreetview