Gemeenten werken samen in onderwijs voor Oekraïners

De Wolden zoekt de samenwerking op met Meppel en Hoogeveen op het gebied van onderwijs voor Oekraïners. Het organiseren van passende lessen binnen de eigen gemeentegrenzen blijkt namelijk lastig.

In De Wolden worden zeventien kinderen opgevangen in de leeftijdscategorie van vier tot en met twaalf jaar. Voor kinderen in de onderbouw is het mogelijk om aansluiting te vinden binnen het regulier onderwijs in de gemeente. Maar bij de kinderen die al wat ouder zijn is het lastiger, vanwege de taalbarrière stelt de gemeente.

Het is de bedoeling dat ze de lessen vervolgen in Hoogeveen of Meppel. Op die plekken zijn de afgelopen periode speciale klassen voor Oekraïense kinderen ingericht. Daar kunnen ze lessen volgen en begeleiding krijgen in het Nederlands en in hun eigen taal.

‘Veilige leeromgeving’
De gemeenteraad van De Wolden sprak eerder de wens nog uit om het onderwijs zoveel mogelijk dichtbij de opvanglocaties in de gemeente te organiseren. De schoolbesturen geven aan dat het, gezien de kleine doelgroep, niet mogelijk is om aparte klassen vorm te geven.
“Om toch een veilige en pedagogische passende leeromgeving voor deze kinderen te kunnen bieden is de samenwerking gezocht met onze buurgemeenten”, is te lezen in een brief van De Wolden.

Leerlingenvervoer
Van de zeventien kinderen in De Wolden krijgen twee nog les op een school in De Wolden. Drie anderen gaan inmiddels naar Meppel en twaalf kinderen hebben een plekje gekregen in Hoogeveen. De Oekraïners worden, waar nodig, ondersteund door het Leerlingenvervoer.

Wouter Westerveld RTV Drenthe/foto Shutterstock