Geef uw mening over de toekomst van Meppel

De gemeente Meppel schrijft een plan voor de toekomst van Meppel (omgevingsvisie). Hoe ziet de gemeente Meppel er over een aantal jaar uit als het gaat om bouwen en wonen, maar ook veiligheid en duurzaamheid? Vorig jaar september kon u ook uw mening geven over de toekomst van Meppel. Met uw reactie hebben we drie toekomstbeelden gemaakt. Welk toekomstbeeld heeft uw voorkeur? Beantwoord de vragen en geef uw mening.

Omgevingsvisie gemeente Meppel
We horen graag wat u goed en minder goed vindt aan elk toekomstbeeld. U hoeft geen keuze te maken. Aan de hand van alle reacties maken we een nieuw toekomstbeeld voor de gemeente Meppel voor in de Omgevingsvisie. De omgevingsvisie maken we, omdat de Omgevingswet 1 januari 2024 ingaat.

Invullen digitale enquête
De enquête kunt u invullen via www.meppel.nl/omgevingsvisie. Of scan de QR-code in de Meppeler Courant huis-aan-huis van deze week met de camera van uw mobiele telefoon. Bekijk ook het participatieverslag van september 2022 op onze website.

Tekst gemeente Meppel/foto Leo de Harder