Gaat gemeente Meppel garant staan voor hypotheken van jongeren?

Hoe helpen we starters aan een succesvolle entree op de woningmarkt? De landelijke CDA-fractie heeft daar een idee voor. Als gemeenten garantstaan voor jongeren, kunnen zij bij de bank meer geld lenen voor een huis. Het CDA in Meppel schaart zich achter dit idee.

Het idee moet vooral starters met een studieschuld op weg helpen. Door een garantstelling kunnen zij tienduizenden euro’s meer lenen. Deze garantstelling kan ook door familieleden gegeven worden, maar niet iedereen heeft rijke familieleden. Als de gemeente ook garantstellingen mag verlenen vindt het CDA dat eerlijker. CDA-Kamerlid Inge van Dijk vraagt minister van Financiën Sigrid Kaag hierover in overleg te gaan met de banken.

CDA Meppel-raadslid Egbert Knorren steunt het idee van zijn collega’s in Den Haag. “Starters komen gewoon niet aan bod. Een woning kopen is gewoonweg onbereikbaar voor ze. We zien in de achteruitkijkspiegel dat beslissingen uit het verleden niet goed uitgepakt hebben. Daarom moeten we een breed pakket aan maatregelen optrommelen om de woningmarkt vlot te trekken. Dit is een van de ideeën.”

“Een garantstelling hoeft geen geld te kosten”, vervolgt Knorren. “Je reserveert alleen een beetje van de gemeentebegroting om in te springen als dat nodig zou zijn. Het is een soort borg. Meppel heeft geen ruime vermogenspositie, dus dat vraagt wel om keuzes. Als we een euro moeten bewaren voor garantstellingen, kunnen we hem niet besteden. Maar politiek betekent nu eenmaal keuzes maken, zeker als je zoals wij niet zo ruim in het jasje zit.”

Als Meppelers meer kunnen lenen, hebben zij meer te besteden. Knorren is niet bang dat dit de prijzen van huizen nog verder zal opdrijven. “Daar ben ik niet bang voor. Dit is maar een klein element. De woningmarkt heeft veel meer factoren die dat beïnvloeden, zoals de rentestand. Het zijn landelijke en Europese mechanismen die dat beïnvloeden.”

Naast een garantstelling door de gemeente oppert Knorren ook het experimenteren met erfpacht. “Dat is een maatregel die kan bijdragen aan een lagere instap. Daardoor hoef je niet direct zoveel geld op tafel te leggen om te kopen of bouwen. Daarnaast ben ik voorstander van een korting op de grondprijs voor starters. Daarmee helpen je mensen vooruit die dat nu niet kunnen. Dat moet met publiek geld, maar brengt wel de markt in beweging.”

Want bouwrijpe grond heeft Meppel voorlopig voldoende, “In Nieuwveense Landen ligt nog een behoorlijke hoeveelheid grond te wachten op bebouwing. Daar kunnen we nog tien jaar vooruit. Daarnaast kijken we scherp naar inbreiding, zodat je bestaande gebieden optimaal benut.”

Wethouder wonen Robin van Ulzen reageert als volgt: “We herkennen de problematiek. Daarom volgen we deze landelijke ontwikkeling met interesse.”

Foto Leo de Harder