Nieuws

Erepenning Sterk Meppel voor Jan Vonk en Frans Venema

Het bestuur van Sterk Meppel heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 mei Erepenningen uitreikt aan Jan vonk en Frans Venema. Zij hebben zich gedurende lange tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor SteM. Het is voor het eerst dat het bestuur Erepenningen heeft uitgereikt.

SteM-lid Jan Vonk ontving uit handen van voorzitter Ron Dunselman de Erepenning als blijk van waardering voor o.a. 20 jaar lange vormgeving en redactie van het Fractienieuws, zijn werk als Raadslid en later als fractiesecretaris.

‘De zorgvuldige, inhoudelijke, beknopte notulering en agendering vormden een solide basis voor de kwaliteit van het fractieberaad. Altijd op tijd en onmisbaar voor een goed functioneren van de fractie.’ aldus Ron Dunselman. Dank je wel daarvoor Jan

Frans Venema werd geprezen voor zijn 24 jaar lange raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen Nijeveen en later voor SteM.

‘Frans was er niet alleen voor Nijeveen en de Nijeveners maar hij was een echte volksvertegenwoordiger voor iedereen in de gemeente Meppel. Steeds het persoonlijke contact zoekend en verzorgend, de menselijke maat voorop.’ zegt Ron Dunselman.

Jan en Frans waren beide verrast van door dit mooie eerbetoon.

Foto SteM