Nieuws

CDA-Meppel stelt vragen over spiking incidenten.

CDA-Meppel stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de recente spiking incidenten in Meppel. Bij deze incidenten zijn jongeren stiekem gedrogeerd met een injectienaald. Meerdere jongeren lijken hiervan slachtoffer te zijn geworden. Dit heeft zelfs geleid tot een zeer ernstige medische situatie bij een van de jongeren. De onrust onder jongeren en ouders is groot. De fractie heeft signalen dat jongeren niet meer uit durven, of mogen, gaan. Na bijna 2 jaar Corona is dit een nieuwe klap in het gezicht van jongeren.

De fractie van het CDA vindt dat er alles aan moet worden gedaan om te zorgen voor een veilige omgeving. Daarom wil zij van het college weten of en hoeveel incidenten er bij de gemeente gemeld zijn en welke mogelijkheden de gemeente heeft om jongeren hierin te beschermen. Tenslotte vraagt de fractie wat het college met deze zorgelijke signalen gaat doen.

Foto Shutterstock