Nieuws

Enkele boerderijen tussen Meppel en Ruinen staan scheef

Wat is er aan de hand? Met name op de Drentse zandgrond treffen we ze aan: schuin langs de weg gebouwde boerderijen. Onder meer langs de weg Meppel-Ruinerwold-Oosteinde-Ruinen duiken ze op in het gezichtsveld.
Een inwoner van Ansen vindt het opmerkelijk. Zo vraag hij zich af of het te maken heeft met de wind of met het geluid van het verkeer? Natuurlijk schakelde hij de redactie van Zoek Het Uit (RTV Drenthe) in.

Voor een antwoord op deze vraag komen we na enige omzwervingen terecht bij de Bond Heemschut, de organisatie die zich al meer dan honderd jaar inzet voor het behoud van cultureel erfgoed. De leden roeren zich vooral als cultuurhistorische waarden in het geding zijn en proberen zo gebouwen en gebieden te behouden.

Schuine boerderijen of wegen?
Volgens Gerard de Vries van de Bond Heemschut in Drenthe zijn de boerderijen eenvoudigweg ouder dan de wegen die er langs lopen. “Je treft het vooral aan op de zandgronden in onze provincie, die boerderijen zijn vaak evenwijdig aan de slootjes in het landschap gebouwd, maar de wegen zijn later aangelegd, leiden zo snel mogelijk van A naar B en daardoor staan de gebouwen schuin aan de weg.”

In het veengedeelte van onze provincie is het beeld anders. “Dat deel van Drenthe is later ontgonnen,” vertelt De Vries. “De vaarwegen zijn in het veen leidend, die lagen er het eerst om de turf af te voeren, de boerderijen langs de vaarwegen en de wegen staan er ‘gewoon’ haaks op.”

Ook schuin bij herbouw
De schuin gebouwde boerderijen hebben dus niets van doen met de windrichting of het geluid van het verkeer. “Toen de betreffende boerderijen werden gebouwd hadden de meeste mensen nog helemaal geen auto,” weet Gerard de Vries.

Ook in latere jaren werden bij herbouw bijvoorbeeld de boerderijen niet alsnog ‘recht’ gezet. “Als nieuwbouw nodig was, vond dat veelal plaats op de oude fundamenten en dus kwamen de boerderijen opnieuw schuin langs de weg te staan,” meldt De Vries tot slot.

Foto RTV Drenthe