Gemeente

Energietoeslag 2023

De vergoeding voor een tegemoetkoming in de energiekosten voor inwoners met een laag inkomen is € 800,00. Uitbetaling vindt plaats na 31 januari 2024.

Uitbetaling zonder aanvraag

We betalen de energietoeslag aan zoveel mogelijk huishoudens in Meppel zonder aanvraag uit. Dit doen wij op basis van de bij ons bekende gegevens. Wij controleren het recht op energietoeslag bij:

• inwoners die de energietoeslag 2022 van de gemeente Meppel hebben ontvangen en / of

• na 1 juni 2023 van de gemeente drie maanden een uitkering hebben ontvangen.

Aanvragen energietoeslag

Vanaf 9 februari tot 1 juli 2024 kunnen inwoners die de toeslag niet automatisch krijgen een aanvraag doen. Het formulier is vanaf 9 februari beschikbaar op onze website of op te halen bij de balie van het stadhuis of bijvoorbeeld bij het geldloket. Meer informatie www.meppel.nl/energietoeslag

Tekst Gemeente Meppel, foto Pixabay