Regio

Een frisse wind door Corso Frederiksoord

Voor ingewijden is het al langer merkbaar: er waait een frisse wind door Corso Frederiksoord. Met de komst van een aantal nieuwe bestuursleden zijn er ook nieuwe ideeën op tafel gelegd. Een aantal van deze ideeën is gelijk opgepakt, denk aan de Juniorcommissie. Voor het bestuur staan verbinding, plezier, samenwerking en groei centraal: Corso Frederiksoord leeft en moet het ‘gezelligste corso van Nederland’ blijven! Meer info www.corsofrederiksoord.nl

Behouden wat er is, vernieuwen naar de toekomst
Binnen het bestuur zijn de meeste mensen grootgebracht met corso. Maar sinds kort wordt het bestuur ook versterkt door Jolanda Kroondijk, verantwoordelijk voor het secretariaat en inmiddels ook besmet met het corsovirus. Hermien Nijmeijer zit al langer in bestuur. Ze is blij met de vernieuwing en ziet groeikansen. Hermien ondersteunt voorzitter Joost Ottink die blij is met de ontwikkelingen: ‘Het is mooi dat de vernieuwing ook nieuwe inspiratie brengt. Ik ben trots op de Juniorcommissie. Met de Juniorwagens hopen we jongeren enthousiast te maken en te houden voor corso. Samen bouwen we aan de toekomst!’ Jan Jacob Bakker onderhoudt contact met de jury en richt zich samen met de PR-commissie op de PR van corso. Zijn motto: behouden wat er is en vernieuwen naar de toekomst.

Wil Broekman is de veteraan binnen corso. Hij heeft bijna alle facetten binnen het corso wel doorlopen, van kindercorso naar wagenbouwer en van sponsor tot technische commissie. En nu dus in het bestuur. Wil onderhoudt onder meer de contacten met de wagenbouwers. ‘Corso heeft een verbindende factor binnen de omgeving, daar is het 60-jarig jubileum het bewijs van! Als bestuur zijn we daar enkel onderdeel van. Door goed samen te werken met de wagenbouwers, mozaïekgroepen, sponsors en de vele vrijwilligers kunnen we ieder jaar een mooi corso maken.’

Vermaak oe!
De voorbereidingen zijn in volle gang. Dit jaar viert het floraliacorso haar 60-jarig jubileum; in het weekend van 10 en 11 september. Met extra festiviteiten maar ook met extra versieringen: op het terrein én langs de mozaïekroute. Om dit te realiseren zijn er ook veel vrijwilligers nodig. ‘We zijn altijd op zoek naar mensen die willen helpen. In aanloop tot het corso -denk aan de verschillende commissies- maar ook tijdens het corso, van kaartverkoop en kaartcontrole tot stoelenverkoop. Ieder die geïnteresseerd is, kan zich opgeven bij de vrijwilligers commissie: vrijwilligerscommissie@corsofrederiksoord.nl

Foto Corso