Nieuws

Een bon voor een ton

Om inwoners te stimuleren een regenton aan te schaffen organiseert Steenbreek elk najaar een regentonactie. De voorwaarden van de regentonactie zijn:
• Er is een vergoeding beschikbaar van de helft van de aanschafwaarde met een maximum van € 100.
• De vergoeding geldt voor de regenton zelf en de materialen om de regenton aan te sluiten, bijvoorbeeld op de
regenpijp.
• U maakt foto’s van de plek waar de ton moet komen en van dezelfde plek wanneer deze geplaatst is.
• Naast deze foto’s, stuurt U naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en een kopie van de
aankoopbon(nen) naar: steenbreekmeppel@gmail.com
• Wanneer het budget van Steenbreek Meppel op is, stopt de actie.
• Uiterste aanvraagdatum is 21 december 2023.

Meer info over de voorwaarden en het aanvragen:
www.meppel.nl/steenbreek

Foto shutterstock