Nieuws

‘Door verbieden offroad-evenementen gaan mensen illegaal op pad’

Een deel van de Drenthe Rally gaat niet door en ook een offroad-evenement in Ruinen, waar zo’n zevenhonderd motoren aan mee zouden doen, mag niet doorgaan. Is er nog wel een toekomst voor dit soort offroad-evenementen in onze provincie?

Als het aan Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht Meppel ligt, niet. Volgens hem wordt in deze tijd het broedseizoen verstoord en hebben reptielen en amfibieën een grote kans om overreden te worden. “Zij komen net uit hun winterslaap en zijn traag en langzaam. Ze kunnen niet vluchten en worden doodgereden.”
Stikstofuitstoot, verstoring en brandstofverbruik

Verstoring van de natuur is volgens Starre niet het enige punt. “We hebben een ecologische crisis en een klimaatcrisis. Daar komt nog bij dat we in een brandstofcrisis zitten. Wat ga je doen? Je organiseert een petroleumfeestje, een petroleumorgie. Dat moet gestopt worden. Het is niet van deze tijd.”

Mario Pieterse van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging denkt daar anders over. “De motorsport houdt al sinds jaar en dag rekening met het broedseizoen. Bij ons begint het broedseizoen vanaf 15 maart en duurt tot eind augustus. Dus dan zullen er geen offroad-evenementen zijn. Daarnaast heeft een motorfiets een kleine tank, dus zoveel brandstof wordt er niet verstookt. En offroad-evenementen zijn eenmalig. Dus als je een berekening gaat maken voor de stikstofuitstoot, dan blijf je onder de norm die daarvoor geldt. In dat opzicht heeft de motorsport daar helemaal geen last van.”

Volgens Starre zorgt het geluid van de motoren ervoor dat de natuur wordt verstoord. Pieterse zegt dat het geluid van een motorfiets voldoet aan de normen zoals die door de RDW zijn opgesteld en goedgekeurd. “De vraag is, wat is verstoring? Misschien dat een ree zich afvraagt wat hier gebeurt, maar zodra de motorfiets voorbij is, gaat het dier gewoon weer verder met wat het aan het doen was.”

Illegale evenementen
Waar Starre en Pieterse het wél over eens zijn, is met elkaar in gesprek gaan. “We lobbyen heel intensief om alle inspraak naar voren te halen, voorafgaand aan de besluitvorming”, zegt Starre. “Zodat je met elkaar kan bekijken hoe de route eruitziet, wat de kwetsbare gebieden zijn en waar je niet moet komen.” Maar volgens Starre wil de overheid dat niet. “Dan is er maar één optie: als wij geen inspraak kunnen hebben en wij kunnen onze zorgen niet gemotiveerd naar voren brengen bij gemeenten of de provincie, dan moeten we helaas naar de rechter.”

Offroad-evenementen verbieden is volgens Pieterse geen optie. “Dan gaan mensen illegaal rijden. Dat betekent dat mensen die niet meer legaal aan een evenement kunnen deelnemen, hun eigen weg gaan zoeken. Dan heb je ze overal in de bossen zitten waar je ze niet wil hebben. De recreatiedruk op de natuur is de afgelopen twee jaar toegenomen met wandelaars, fietsers en mountainbikers, daar wil je de motorsport niet tussen hebben. Dus sta toe dat er eenmaal per jaar legale, goedgeorganiseerde offroad-evenementen worden gehouden.”

Elektrische motoren
Zowel het KNMV als de Natuurbeschermingswacht Meppel staan positief tegenover offroad-evenementen met elektrische motoren. Maar Pieterse stelt dat ze daarin wel afhankelijk zijn van de industrie. “De industrie moet wel met materiaal kunnen komen. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om goede betrouwbare motorfietsen te maken die ook een bepaalde tijd mee kunnen gaan. Op langere termijn, net als bij de auto-industrie, zal ook de motorfietsindustrie, overgaan op elektrisch. Maar vergeet niet, de verbrandingsmotor zal ook blijven bestaan in de motorsport.”

Zelfs Starre zegt lachend dat hij dan misschien ook wel meedoet als er op elektrische motoren wordt gereden. “Als je dat buiten het broedseizoen doet of op een terrein waar je niks verstoord; leef je uit en ga je gang!”

Tekst RTV Drenthe