Regio

Cursussen reanimatie en AED gebruik in Staphorst

De Reanimatiepartners van de Hartstichting Staphorst zijn in 2023 weer begonnen met basis- en herhaalcursussen reanimatie en AED-gebruik in Staphorst. In de loop van de jaren worden deze trainingen door vele mensen in de wijde omgeving, van Staphorst waaronder Meppel, Havelte, Nijveen, Ruinerwold en Zwolle enz. jaarlijks trouw gevolgd.

In de cursus gaat u oefenen op een reanimatiepop en met een trainings-AED en leert u zo hoe u een hartstilstand kunt herkennen en wat u als eerste moet doen. Daarna gaat u leren hoe precies de borst compressie en mond-op-mondbeademing moet worden gedaan. Verder leert u hoe een AED gebruikt moet worden. De cursus wordt gegeven door gecertificeerde instructeurs volgens de regels van de Nederlandse Reanimatieraad.

Na afloop krijgt u als deelnemers een certificaat, deze blijft twee jaar geldig. De Hartstichting adviseert u de basistraining na een half jaar weer” up” te daten om daarna elk jaar te gaan oefenen. Het streven van ons dat u op in dezelfde periode per mail weer wordt opgeroepen.

Daarnaast worden ook trainingen die verplicht gesteld zijn voor sommige beroepsgroepen gegeven zoals thuiszorgverpleegkundigen en BHV-ers.” Met een certificaat kunt u aansluiten bij “Hartslag Nu” zodat u opgeroepen kunt worden zodra bij 112 een hartstilstand wordt gemeld. U kan dan een AED ophalen en direct met levensreddende handelingen beginnen in afwachting van de komst van een ambulance.

Belangrijk is daarbij dat u de trainingen dan ook werkelijk gaat volgen omdat u deskundige hulp daadwerkelijk een mens kan redden!! Overigens worden BHV ers verplicht gesteld de “tussentijdse” training van een half jaar te volgen en daarna jaarlijks de herhalingscursussen.

Op deze manier is er in de afgelopen jaren een heel netwerk in onze omgeving opgebouwd van mensen die andere mensen kunnen redden in de eerste zes minuten die o zo cruciaal zijn”.

Reanimatietrainingen worden door steeds meer zorgverzekeraars gedeeltelijk of geheel, vergoed.
U kunt zich daarover in laten lichten door uw eigen zorgverzekeraar of via internetsites. Wel is nodig dat u een aanvullende verzekering hebt afgesloten want de basisverzekering dekt het niet.

De kosten voor een basiscursus bedraagt € 30 en de herhaling € 20 . Aan het eind van een seizoen krijgt iedere deelnemer een factuur toe gemaild. U kunt op de website zien welke avonden er beschikbaar zijn. Bij veel aanmeldingen worden er extra avonden ingepland. Informatie en aanmeldingen: hartstichting-staphorst@outlook.com. Aanmelden via de link: Aanmelden reanimatiecursus hartstichting
Informatie website https://www.hartstichting.nl/