Cultuur

Coldcase valse kunst opgelost in Vledder

In het Museum Valse Kunst in Vledder is na onderzoek de herkomst van een vals kunstwerk van Alexander Calder ontdekt. Dit door een toevallige ontdekking bij een ander vals werk, dat pas aan het museum geschonken was.

Van het merendeel van onze collectie valse kunst kennen wij de herkomst niet, verklaart René Loesberg, conservator valse kunst te Vledder. Vervalsers is het meestal om geld te doen, dus blijven ze het liefst anoniem. Maar soms kom je bij toeval achter de naam van de vervalser. In de collectie valse kunst bevindt zich een werk in de stijl van Alexander Calder, van een onbekende maker. Het was niet te achterhalen wie het werk gemaakt had, tot het museum een valse Matisse geschonken kreeg.

Bij een lezing van Bert Voskuil, schrijver van het boek ‘Meestervervalsers’, kreeg het museum een valse zeefdruk in de stijl van Matisse aangeboden. Voskuil wist zeker dat deze zeefdruk gemaakt was door meestervervalser Geert Jan Jansen. Voskuil vertelde dat de valse Matisse afkomstig was uit een rol grafiek, gemaakt door de drukker van Geert Jan Jansen. De rol bestond uit tientallen valse kunstwerken die 20 jaar strak opgerold hadden gezeten.

Het viel Loesberg op dat door het beeld van de valse Matisse andere vormen te zien waren. Die vormen kwamen hem bekend voor en toen hij de Matisse op zijn kop zette zag hij dat de vormen overeenkwamen met de valse Calder in het museum. Zo werd de dader van de vervalsing van de Calder ontdekt: Geert Jan Jansen. Een valse coldcase opgelost! Beide vervalsingen zijn te zien in het museum.

Tekst/foto Museum Valse Kunst Vledder