Gemeente

Vergadering Raadscommissie

Donderdag 16 mei 19.30 uur stadhuis (raadzaal).
Agendapunten

  • Herinrichtingsplan stadhuis en werf
  • Cultuurnota gemeente Meppel 2024 en verder
  • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Centrumschil, herziening Eendrachtstraat 28’
  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel, Buitengebied – herziening De Wetering 2’
  • Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Publiekvervoer Groningen Drenthe
  • Huisvesting taalschool regio Meppel
  • Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Dorpsstraat 37

Raadscommissie bijwonen of inspreken?
Wij nodigen u van harte uit om de raadscommissie bij te wonen. De raadscommissie is ook live te volgen via: www.gemeenteraadmeppel.nl. U kunt tijdens de raadscommissie uw mening geven over een (niet-)geagendeerd onderwerp. Meld u uiterlijk donderdag 16 mei vóór 12:00 uur aan via de raadsgriffie. Dit kan via griffie@meppel.nl of 14 0522.

Tekst Gemeente Meppel/foto RTV Meppel