Nieuws

Coalitie akkoord: “Werk in Uitvoering”

Op vrijdag 13 mei hebben de formerende partijen in Meppel het coalitieakkoord Werk In Uitvoering gepresenteerd in Schouwburg Ogterop. Geen lijvig akkoord van tientallen pagina’s, maar een compact akkoord op hoofdlijnen waarin de opgaven voor Meppel benoemd worden.

“Dit is een akkoord waarmee we ruimte en richting bieden” zegt Eduard Annen, fractievoorzitter van Sterk Meppel. En dat is precies wat met dit akkoord beoogd is. In Meppel wordt in de komende jaren niet gewerkt met een dichtgetimmerd plan, maar wordt ruimte gegeven aan de gemeenteraad, de inwoners, ondernemers en instellingen om gezamenlijk te werken aan de opgaven die er liggen. Want er zijn veel uitdagingen. En dan is ieders bijdrage helpend. “Ook gaan we aan de slag met concrete onderwerpen. Bijvoorbeeld de fiets, die meer aandacht krijgt. Het is onze ambitie om Meppel nog fietsvriendelijker te maken!” aldus Annen.

De veranderingen in de maatschappij volgen elkaar in hoog tempo op. Dit brengt een grote dynamiek met zich mee. Daarom is het belangrijk om focus te houden op de grote uitdagingen waar de gemeente Meppel voor staat. Robin van Ulzen (VVD) vult aan: “We willen aan de slag met de woningbouw, en onze binnenstad moet aantrekkelijk blijven. Voeg daarbij dat de kwaliteit van de voorzieningen op peil gehouden moet worden, voor
nu en de toekomst, zodat leven in Meppel goed is. Dat schetst dat er werk aan de winkel is.”

Ook ligt een grote opgave op het gebied van klimaat en duurzaamheid, dit heeft gevolgen voor ons allemaal. Daarnaast zijn er uitdagingen rond de veranderende arbeidsmarkt en zijn er op sociaal gebied stevige opgaven rond armoede, schulden en (jeugd)zorg. Jeannet Bos (D66): “Daar willen we met elkaar onze schouders onder
zetten. Ook om het vertrouwen tussen overheid en inwoners weer een impuls te geven. Het verkleinen van de afstand tussen inwoners en politiek. Wij willen energiek aan de slag!”

Foto Jan Booij