Kerk

Christelijk Mannenkoor Staphorst: open repetitie-avond

Donderdag 14 september, tijdens een open repetitieavond in De Levensbron, geeft het koor belangstellenden gelegenheid tot een nadere kennismaking. Tijdens de open avond is er volop gelegenheid om mee te zingen met of te luisteren naar wat de koorleden instuderen. De ruim 90 koorleden komen uit Staphorst, Rouveen, Meppel en de wijde regio. Het koor geeft geregeld concerten en uitvoeringen; niet alleen in de omgeving, maar ook daarbuiten. Donderdag 14 september (20.00 uur) in De Levensbron te Rouveen.

Tijdens het indrukwekkende bevrijdingsfeest in Rouveen, afgelopen 5 mei, verenigden zich meer dan 5000 mensen rond het Christelijk Mannenkoor Staphorst, dat toen de basis vormde van het Grootste Bevrijdingskoor van Nederland. ’t Was volop genieten. Wat een feest. De registratie ervan zal binnenkort door RTV Oost worden uitgezonden. Manmoedig en met passie vertolkte het mannenkoor toen een van de eerste geuzenliederen: Merck toch hoe sterck. Momenten van kippenvel en herkenning.

Enthousiasme te over. En daarom roepen de mannen nog-niet-koorleden toe: Gun jezelf wekelijks de vreugde van zo’n inhoudsvol zangmoment onder leiding van Johan Bredewout. Kom, zing met ons mee! Welkom op de open repetitieavond, donderdag 14 september (20.00 uur) in De Levensbron te Rouveen.

Tekst Bart Hoeve/foto Jaco Hoeve