Nieuws

CDA Meppel achter nieuwe landbouwvisie

Een koerswijziging voor het CDA. Volgens de ‘boerenpartij’ is inkrimping van de veestapel in Nederland onvermijdelijk. Sandra Wolvekamp, fractieleider van CDA Meppel, staat achter de nieuwe visie. In een nieuwe landbouwvisie van het CDA schrijft de partij dat de stikstofuitstoot sneller omlaag moet. Dat betekent dat het aantal koeien in Nederland flink omlaag moet.

Daartegenover wil het CDA een flinke investering stellen. De partij wil in de komende tien tot vijftien jaar jaarlijks 1,5 tot 2 miljard euro investeren in landbouw die beter is voor de bodem, de natuur en het landschap. Dat geld is onder meer bedoeld voor boeren die aan natuurbeheer en -ontwikkeling gaan doen.

“Daarmee hebben we een oplossing voor de boeren”, vertelt Wolvekamp. “Het is makkelijk om naar hen de wijzen bij de stikstofproblemen, maar wij willen dat voedsel wel consumeren zonder er een stuiver meer voor te betalen. Dan meten we met twee maten. Daarom moet de hele samenleving achter de oplossing.”

De precieze invulling laat Wolvekamp over aan ‘Den Haag’. “Maar ik ben blij dat er vanuit het CDA oplossingen komen voor het probleem. ‘Blijf van de boeren af’ bestaat niet meer, dat willen de boeren zelf ook niet. Zij willen ook meewerken aan de toekomst, maar ik vind wel dat ze daar de juiste ondersteuning bij moeten krijgen.”

Wolvekamp is blij met de nieuwe koers van het CDA. “We zijn traditioneel de boerenpartij en we moeten opkomen voor het belang van de boer. Ze hebben een erg waardevolle rol in de maatschappij”, zegt ze. “Tegelijkertijd hebben we als CDA rentmeesterschap hoog in het vaandel staan. We moeten ook kijken hoe we de natuur achterlaten aan de volgende generatie. Daarom is het een goede koers van het CDA. We zijn heilige huisjes aan het loslaten, maar doen dat met een goede boodschap.”

Foto (archief 2020) Wim Echten