Nieuws

CDA en PvdA willen verkenning of Drukk.museum levensvatbaar is

CDA Meppel heeft naar aanleiding van de brieven van het Drukkerijmuseum in Meppel vragen gesteld aan het College in de raadsvergadering van 30 maart 2023. In de raadsvergadering van 20 april aanstaande zullen wij een motie indienen (zie bijlage) waarin wij het College oproepen om heel snel het gesprek aan te gaan met het stichtingsbestuur. Doel van dat gesprek is te verkennen of uitstel van definitieve sluiting mogelijk is. Daardoor zou er tijd zijn om gezamenlijk te onderzoeken of het Drukkerijmuseum levensvatbaar is en zo ja, onder welke voorwaarden.

Want als het Drukkerijmuseum eenmaal gesloten is, dan is de kans levensgroot dat de deuren nooit weer worden geopend. De motie wordt in ieder geval mede ingediend door de fractie van de PvdA.

RTV Meppel/ foto Marco Havers