Nieuws

Burgemeester Korteland: ‘We mogen ons in Meppel rijk rekenen’

Burgemeester Korteland is optimistisch voor 2022. Hij voorziet een jaar waarin de gemeente “wederom groots uitblinkt in creativiteit en ondernemerschap”. Om dat te bereiken roept Korteland op tot saamhorigheid, inzet en een positieve instelling.

“We mogen ons in Meppel rijk rekenen met prachtige voorzieningen”, trapt Korteland af in zijn vooruitblik op het jaar. “Een prachtige molen die dit jaar wordt voorzien van een nieuwe kap bijvoorbeeld. En een stad met mooie pleinen en een knus stadscentrum wat steeds groener wordt. Een schouwburg met een prachtige zaal waarvan we in Meppel hebben gezegd; we zetten in op vernieuwbouw, dit moet in Meppel blijven. Ik durf te zeggen dat dat een besluit was van de samenleving; het werd gesteund door een grote groep mensen uit alle hoeken van de samenleving.”

Ook is Korteland blij met de vernieuwde Groenmarkt en de nieuwe parkeergarage aan de Kromme Elleboog. “Daarmee is, zodra de coronamaatregelen dat toelaten, Meppel klaar voor prachtige bijeenkomsten op een van de vele pleinen in de gezellige binnenstad. De stad is ook verder verfraaid met meer groen, bij het drukkerijmuseum en tegenover RTV Meppel.”

“We kunnen niet de feestjes vieren die we zouden willen. Maar, toch, hier staat een burgemeester, die een mooie toekomst ziet voor Meppel”, vervolgt Korteland. “2021 was een bijzonder jaar. Als ik zie wat we daarin gedaan hebben, dan durf ik 2022 aan. Ja, samen met ú, met de samenleving van Meppel en onze partners buiten Meppel. En, wat staat ons dan te wachten? Nou, ik durf er in deze tijd bijna niets meer over te zeggen. Want, de toekomst voorspellen, tja, ík durf het niet meer. Maar ik weet een aantal dingen zeker. Want, Meppel zou Meppel niet zijn als we er niet het beste van probeerde te maken. Ik kijk terug op een bijzonder jaar, waarin de gemeente Meppel wederom groots uitblinkt in creativiteit en ondernemerschap.”

Saamhorigheid
Korteland vindt saamhorigheid een groot goed en hoopt dat in 2022 veel te zien in Meppel. “Hoewel de feestdagen achter ons liggen, wil ik u vragen om de kerstgedachte zo lang mogelijk vast te houden. Juist in deze periode is het belangrijk om naar elkaar om te kijken. Niet alleen naar de mensen die u regelmatig ziet en treft, maar óók naar die ene persoon waarvan u zich afvraagt; hoe zou het met hem of haar gaan? Laat het niet bij de gedachte, maar stel de vraag: hoe gaat het met je? Kan ik iets voor je doen?”

“Ook met de beperkingen die we op dit moment kennen kan iedereen bij zichzelf nagaan, om te bedenken, wat kan ik doen om mijn omgeving een stukje plezieriger te maken?”, aldus de burgemeester. “Juist in een tijd waarin meningen scherper tegenover elkaar staan, is dit belangrijker dan ooit. Luisteren naar elkaar en écht openstaan voor de kritische mening van de ander maakt dat we blijven groeien. Als persoon én als samenleving. Zo zorgen we ervoor, dat Meppel een prettige plek is om te wonen, waar het goed wonen leven en werken is en waar mensen graag op bezoek komen.”

Vluchtelingen welkom
Korteland noemt het huisvesten van de vluchtelingen een mooi voorbeeld van inzet door Meppelers. In de krant las Korteland dat Meppel geen angst had voor het onbekende en dat Meppel geen ‘turf, jenever en achterdocht’ kent. “Als ik dát lees, dan groeit mijn hart. Want dat is hoe ik Meppel ken en ook graag zie. Ja. Hier staat een trotse burgemeester. Het typeert Meppel. Als er een flinke uitdaging op ons afkomt, dan zoeken we elkaar op en zetten we samen de schouders eronder.”

Verkiezingen
Op 16 maart 2022 gaat Meppel naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Korteland hoopt op drukte in het stemlokaal. “Het is dé kans voor u om uw stem te laten horen. Dit betekent dat we in 2022 een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college krijgen. En dat betekent, dat we de gemeente Meppel ook in 2022 samen gaan vormgeven. Doe dat, in ieder geval.”

Foto Arjan Tien