Nieuws

Bezuiniging op schoolzwemmen gaat niet door

De geplande bezuiniging op het schoolzwemmen voor speciaal onderwijs in Meppel is van de baan. In de gemeenteraad werd het plan met grote meerderheid weggestemd.

In de zoektocht naar bezuinigingen kwam het college van de gemeente Meppel uit bij het schoolzwemmen in het speciaal onderwijs. Dat kost de gemeente nu 64.000 euro op jaarbasis. Het college wilde dat bedrag halveren. Voortaan zou de 32.000 euro niet naar de scholen gaan, maar naar zwembad Hesselingen.

Sterk Meppel, Christenunie, GroenLinks en D66 deden een voorstel om die bezuiniging te schrappen. In een stemming vonden zij een grote meerderheid: achttien stemmen voor en vijf tegen. Alleen de VVD-raadsleden stemden tegen.

“Het ontbreekt dit voorstel aan financiële dekking”, reageerde VVD-fractievoorzitter Frank Perquin. “Ook geeft het college ons een negatief advies. Daarom steunen wij dit niet, hoewel wij het schoolzwemmen een warm hart toe dragen. Als later blijkt dat er financiële meevallers zijn dan is schoolzwemmen wat ons betreft één van de eerste dingen die teruggedraaid wordt. Het belang daarvan zien wij zonder meer.”

Grote invloed
De andere raadsleden volgden Perquin niet. Zij wilden meteen een streep door de bezuiniging. “Wij steunen dit”, zei Anouk de Vlieg van GroenLinks. “Zwemmen is erg belangrijk. De gemeente wil dit over laten aan de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Dat ligt bij deze doelgroep lastiger.”

Ook de Partij van de Arbeid stemde voor het voorstel om de bezuiniging te schrappen. “Dit debat gaat over een klein bedrag. Dat bedrag heeft wel grote invloed op de betrokkenen”, zei Jolida Voetelink.

Foto Pixabay