Zonnepark bij Wanneperveen baart Meppel zorgen

Meppel wil in gesprek met de gemeente Steenwijkerland over een zonnepark van 43 hectare aan de Zomerdijk bij Wanneperveen, dicht op de gemeente- en provinciegrens. In hetzelfde gebied werkt Meppel aan nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. De bewoners van deze wijk gaan uitkijken op het zonnepark aan de Zomerdijk. Volgens het college van Meppel is hier onvoldoende rekening mee gehouden.

In het plan is onvoldoende rekening gehouden met de belangen van huidige en toekomstige inwoners van Nieuwveense Landen, stelt Meppel. “We snappen dat onze buurgemeente Steenwijkerland, net als Meppel, zoekt naar oplossingen voor de energieopgave”, schrijf het college van burgemeester en wethouders.

Het college is niet tegen de ontwikkeling van een zonnepark. “Maar een goede ruimtelijke ordening stopt niet bij de provincie- en gemeentegrens.” Ze stellen voor dat het zonnepark zoveel mogelijk uit het zicht blijft en hiervoor zijn aanpassingen nodig in het plan.

Geld alleen naar Wanneperveen
In het plan is verwerkt dat de toekomstige eigenaren van het zonnepark 420.000,- euro afdragen aan de omgeving. Dat bedrag wordt in een gebiedsfonds gestort dat alleen wordt ingezet voor de inwoners van inwoners van Wanneperveen.

“De (toekomstige) bewoners van Nieuwveense Landen wonen dichterbij het zonnepark dan de inwoners van Wanneperveen en profiteren niet van een afdracht vanuit het zonnepark”, vervolgt het college van Meppel. “Zij kijken er dus op uit en hebben daarmee het meest last van het park.”

Biodiversiteit
In het plan staat dat er geen ruimte is tussen de panelen. Dat betekent dat er minder planten kunnen groeien. Meppel vraagt om een afstand van twee meter tussen de panelenrijen. Daarnaast wil Meppel dat het gras maar één keer of twee keer per jaar gemaaid wordt. “Beide voorstellen dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit in het gebied.”

Foto Pixabay