Bewustwording en assertiviteit voor vrouwen

Stichting Welzijn Staphorst en de Kern maatschappelijk werk starten in Staphorst in maart met een groep voor vrouwen die willen werken aan hun assertiviteit, maar ook naar hun eigen levensgeschiedenis willen kijken. Ze praten over hoe het komt dat ze zich zo snel schuldig voelen, aan de wensen van anderen willen voldoen, zich overal verantwoordelijk voor voelen en hierdoor de eigen wensen uit het oog verliezen.

De groep is voor vrouwen tussen de 25 en 65 jaar die hun leefsituatie positief willen beïnvloeden. Elke bijeenkomst staat een thema centraal. Naast informatie kunnen ervaringen en meningen worden uitgewisseld en kan in kleine groepjes worden gewerkt en geoefend d.m.v. rollenspel.

Het gaat om 7 bijeenkomsten van 2 uur. De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond. Voorafgaand aan deelname wordt met iedere deelnemer een intakegesprek gevoerd.

Meer informatie en opgave kan bij Nanda Knol van Stichting Welzijn Staphorst via de e-mail n.knol@sws-staphorst.nl of tel. 06-49399366) of bij Esther Flipsen van maatschappelijk werk de Kern via de e-mail e.flipsen@stdekern.nl of tel. 038-4569700.

Foto: Pexels