Nieuws

Beslissingen financiële beleid komende 4 jr uitgesteld

“Het is volstrekt zinloos om een tweede ronde te houden”, blaast Egbert Knorren, fractievoorzitter van het CDA in Meppel. Het is een bijzondere ontknoping in de gemeenteraad van Meppel. Die is gisteravond gestaakt.

Bij een stemming over het financiële beleid voor de komende tien jaar, stemmen tien raadsleden voor, en tien raadsleden tegen. Er is geen meerderheid voor, maar ook geen meerderheid tegen. In politieke termen heet dat dan ‘staking der stemmen’. In de volgende vergadering volgt een nieuwe stemming. Het betekent dat het besluit over 20 miljoen euro voor de renovatie van schouwburg Ogterop, 8 miljoen euro voor de renovatie van het stadhuis, het verhogen van de onroerendezaakbelasting van 10 procent en nog veel meer is uitgesteld.

Het is allemaal het gevolg door onvrede bij de coalitie. Die is boos. Dat waren ze al over de gang van zaken in de raad. De oppositie, bestaande uit CDA, ChristenUnie, PvdA, SP en GroenLinks, klaagt over het aantal debatten: dat zou te weinig zijn. En als die er zijn, vinden ze het te veel een oppositie-coalitie-spelletje. Achter de schermen proberen de partijen het goed te praten en te kijken hoe het beter kan, maar dat heeft voor nu nog niet geholpen.

Het woordje ‘natuurlijk’
De boosheid komt ook deze vergadering te sprake. Vooral als wethouder Jeannet Bos eerst een voorstel vanuit een enkele coalitiepartij niet ziet zitten, maar een vanuit de voltallige coalitie wel. “Die steunen wij natuurlijk van harte”, reageert ze. “Natuurlijk”, is Gert Stam, fractievoorzitter van oppositiepartij ChristenUnie, verbaasd. “Och ja, het woordje natuurlijk had ik ook weg kunnen laten”, zegt Bos. Het kwaad is al geschied.
De oppositiepartijen overleggen even en maken een statement. Zij brengen niets meer in, in het debat. “Als het college alle voorstellen met een meerderheid fantastisch vindt, heeft het geen zin om verder te praten”, verwoordt Xander Topma (SP) het. Dan is het debat zo voorbij, en komt het aan op stemmen.

Ziekte en een concert
Zowel de oppositie als de coalitie zijn met evenveel raadsleden aanwezig. Normaal bestaat de raad uit 23 raadsleden. De coalitie (Sterk Meppel, VVD en D66) heeft er dertien, de oppositie tien. Maar er waren drie leden van de coalitie afwezig, door ziekte, trouwerij, maar ook omdat een raadslid bij een concert is. Dus is er geen meerderheid.

Van die situatie maakt de oppositie graag gebruik. Bij de eerste stemming is het resultaat: 10 tegen 10. Alle andere stemmingen komen daarmee al te vervallen. Op 28 september volgt er een nieuwe poging.
Bieb zou meer geld krijgen

Voor een aantal voorstellen is een brede meerderheid met zowel oppositie- als coalitiepartijen. Zo zou de bibliotheek meer geld krijgen van de gemeente en zou niet de volledige renovatie van 8 miljoen euro voor het stadhuis doorgaan, maar alleen het noodzakelijke.

Stefan Klomp (RTV Drenthe)