Schooltv

Benoeming twee leden raad van toezicht Promes

Het gemeentebestuur en Promes hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijs binnen de gemeentegrenzen en in de regio. Beiden staan in voor goed onderwijs voor en van de samenleving, onderwijs waar verhalen samenkomen vanuit gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. De gemeenteraad van Meppel en Staphorst benoemden twee nieuwe leden van de raad van toezicht van Stichting Promes.

De heer Oosterbaan is benoemd vanwege zijn ervaring op het gebied van identiteit, netwerk en integraal bestuurlijk profiel. Mevrouw Kruidhof heeft ervaring op het gebied van onderwijskwaliteit, en heeft oog voor alle sectoren waarin de stichting actief is, verbindende identiteit in het onderwijs en haar netwerk. Zij worden gezien als een waardevolle aanvulling in de raad van toezicht van Promes.

Promes verzorgt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 20 jaar in Meppel en Staphorst. Scholen voor basisonderwijs en met drie gespecialiseerde talentscholen voor 1400 leerlingen en ruim 220 medewerkers.

Foto Googlestreetview