Gemeente

Auditcommissie

Woensdag 1 juni 2022, 20:30 uur
Stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Jaarstukken 2021 (financieel technisch)
• ‘Wat voor auditcommissie willen wij zijn’
• Evaluatie werkzaamheden accountant
• Accountantsdiensten 2023