Regio

Atalanta het meeste gezien dit jaar

De dertiende tuinvlindertelling kende een moeizame start, maar halverwege de maand juli vond een omslag plaats met grote aantallen vlinders en enthousiaste tellers tot gevolg. De meest getelde vlinders in ons land én in Drenthe zijn de atalanta, de dagpauwoog en het kleine koolwitje.

“De resultaten zijn in het hele land zo’n beetje hetzelfde”, aldus Kars Veling van de Vlinderstichting. “Dit is bijzonder want in eerdere jaren kwamen duidelijke regionale verschillen naar voren. Zo werden vorig jaar meer vlinders geteld in het noorden dan in de rest van het land.”

Tellingen
In Drenthe zijn bijna vijfhonderd tellingen doorgegeven van bijna zevenduizend vlinders. Landelijk zijn tienduizend tellingen gedaan van bijna 110.000 vlinders. Vorig jaar waren dat veertienduizend tellingen van meer dan 117.000 vlinders. De telling kwam dit jaar moeizaam op gang door het natte en koele weer, zo laat de Vlinderstichting weten.

Vlinderstand
De opleving in de tweede helft van de tuinvlindertelling leidde tot veel positieve geluiden. “Maar dertig jaar geleden was dit eigenlijk heel normaal”, aldus de Vlinderstichting. De droogte van de afgelopen jaren heeft de vlinderstand geen goed gedaan. Maar dankzij het frisse en natte voorjaar hadden de rupsen genoeg te eten. Soorten zoals de atalanta, de dagpauwoog en de citroenvlinder zitten weer op het niveau van dertig jaar geleden.

De resultaten vertellen niet hoe het met de zeldzamere soorten gaat. “In tuinen komen de meer algemene soorten voor dus het is logisch dat je die waarneemt tijdens de tuinvlindertelling”, licht Veling toe. “Bijzondere soorten zoals de heidevlinders zitten op bijzondere plekken en bovendien moeten die vlinders nog gaan vliegen. Later in het jaar weten we daar meer over, maar ik verwacht ook daar enig herstel te zien.”

Foto Leo de Harder