77% Nederlanders vindt het verkeer veilig

Uit de jaarlijkse Flitspeiling van Veilig Verkeer Nederland onder ruim 2.000 respondenten van 18 jaar en ouder, blijkt dat 77% van alle Nederlanders het alledaagse verkeer als veilig ervaart. Ook de eigen buurt ervaart 76% als verkeersveilig. Dat is een kleine toename in vergelijking met vorig jaar toen dit uitkwam op 73%. Over het feit dat mensen het verkeer als ‘veilig’ bestempelen, is Veilig Verkeer Nederland enthousiast. Wel benoemt zij daarbij dat onze maatschappij het jaarlijks aantal verkeersdoden en verkeersgewonden nooit voor lief mag nemen.

Uit de VVN Flitspeiling blijkt dat één op de vier Nederlanders hun buurt niet verkeersveilig vindt. Veilig Verkeer Nederland heeft ook onderzocht waardoor dit komt. Automobilisten die te hard rijden, de telefoon gebruiken en zij die geen voorrang geven, vormen samen de top-3 boosdoeners. Uit cijfers van VVN’s Participatiepunt, een platform met jaarlijks zo’n 5.000 meldingen over onveilige verkeerssituaties, blijkt dat 50% gaat over te hoge snelheden in de woonomgeving.

Opvallend is ook dat buurtbewoners die hun buurt niet verkeersveilig vinden, zich door de opmars van bezorgdiensten in toenemende mate onveilig zijn gaan voelen. Denk hierbij aan maaltijdbezorging, pakketdiensten en online bestelde boodschappen. Vorig jaar lag dit percentage nog op ‘slechts’ 15%, maar dat is in 2021 gestegen naar maar liefst 26%.

De auto blijkt in 2021 bijzonder populair te zijn geweest. Maar liefst 84% van alle autobezitters geeft aan regelmatig met de auto eropuit te gaan. Maar Nederlanders kiezen niet enkel voor de auto, want gezonde vervoerswijzen zoals wandelen en fietsen zijn toegenomen. Vermoedelijk komt dit doordat we met z’n allen vaker vanuit huis werken. Het percentage Nederlanders dat aangeeft regelmatig te fietsen is ten opzichte van vorig jaar met 8% gestegen naar 64%. Ook zijn we aanzienlijk meer gaan wandelen (42% in 2020 versus 61% in 2021).

Foto RTV Meppel